We have a great offer with the Rosapenna Golf Club Three Links Ticket.
 
Includes one round on Old Tom Morris, Sandy Hill Links and St Patrick's Links by Tom Doak.
 
€195 per person for GUI Members.
 
Contact us on 00 353 74 91 55586 to organise your Three Links Ticket.

Activity Breaks

Let the Downings Bay Hotel take the stress out of organising your next activity break. Weather its Golf, Hill walking, Fishing, Surfing or Diving...... our dedicated team is here to insure that you and your guests get to sample all that ‘The Worlds Coolest Place’ has to offer. With guaranteed group discounts on local attractions and unrivalled comfort and hospitality the Downings Bay Hotel is the ideal location for your next activity break. Call today to start planning yours......

Liên Hệ

Địa chỉ

The Downings Bay Hotel,
Downings,
Co. Donegal,
Republic of Ireland
F92 H7WK

Điện Thoại

00 353 74 915 5586

Email

info@downingsbayhotel.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

00 353 74 915 5586

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách